SPORT + KINROOI werd gesticht op 9 februari 1978 door Theodoor Bosmans, Jaak en Pierke Cuypers, Gerard Drieskens, Henri Klaps, Jan Stals, Jean Vanmontfort en Mia Snijkers.

De eerste voorzitter werd Meester Klaps. Hij werd opgevolgd door Jaak Cuypers en sedert 1983 is Jaak Niessen onze voorzitter.

De eerste wandeltocht dateert van 29 juni 1975 met 95 deelnemers. Het inschrijfgeld bedroeg 10 frank en de wandelaar kon bier, Cola, Limonade en Chips kopen. Dat jaar en ook de volgende drie jaren stonden vier tochten op het programma. De goede Sint en zijn Piet waren van de partij en op Kerstdag serveerde men kerstbroodjes.

De aansluiting bij de 'Vlaamse Wandelfederatie' (V.W.F.) onder de 'L' van Limburg volgde in 1977. Er waren toen 48 clubleden. Het lidgeld werd verhoogd van tien naar vijftig Frank en er werden zeven tochten georganiseerd.

De eerste stappen op verplaatsing dateren van 10 maart 1980. Vanaf toen werd er ook een tweemaandelijks clubblad uitgegeven.

In 1983 telde de club slechts 63 leden. Na de viering van het tienjarig clubfeest kwam de kentering. Het ledenaantal ging van 63 naar 204, met zeventien bestuursleden en, jaarlijks, zeven wandeltochten.

Op 30 december 1989 rolde de eerste offerte van BENELUX CARS uit Lommel binnen. De vakantiemicrobe begon te steken en België werd opeens te klein om te wandelen. In 1992 trokken de eerste wandelaars naar 'Steeg' in Oostenrijk.

Vele wandelclubs in de V.W.F. kenden afscheuringen maar Sport + deed het anders: In 1993 kwam er een samenwerkingsakkoord met de Wandelsportvereniging Rust Roest Maaseik v.z.w. Deze samenwerking bestaat nog altijd en is voor beide clubs van groot belang.

Na 1993 steeg het ledenaantal van 386 tot 408 in 2001. Elk jaar zijn er een vijftigtal leden die afhaken en komen er een zelfde aantal nieuwe leden bij. We mogen bijgevolg zeggen dat we een club hebben die leeft.

Samen met  WSV Rust Roest Maaseik vzw organiseren wij jaarlijks een dertiental wandeltochten en tal van andere activiteiten.

Voor de organisatie van onze eigen tochten kunnen we rekenen op een veertigtal clubleden die ons op vrijwillige basis helpen. Zonder deze zogenaamde 'WERKGROEP' zou onze club niet leefbaar zijn.

In 2016 erkent Vlaanderen nog slechts één wandelfederatie. Daarom worden we op 1 januari 2016 lid van de enige wandelsportfederatie in Vlaanderen, namelijk "Wandelsport Vlaanderen vzw", met meer dan 60.000 leden.

Op 31 december 2016 neemt Jaak Niessen ontslag als voorzitter. Jaak was 33 jaar voorzitter en heeft aanvaard om nu erevoorzitter te worden. Wij danken hem voor deze prachtige staat van dienst. Niemand zal het hem nadoen.

Vanaf 1 januari 2017 wordt Jean Van Esser de nieuwe voorzitter en Jacky Nijs wordt secretaris.